16. 7. 2024

čas čtení: méně než minuta

Zástavní smlouva

Hypotéka
Zástavní smlouva

Zástavní smlouva neboli smlouva o zřízení zástavního práva k nemovité věci je dokument uzavíraný mezi dlužníkem, majitelem zástavy (zástavce; je-li rozdílný od dlužníka) a poskytovatelem úvěru.

Obsahem této smlouvy je právo věřitele (banky) využít zastavenou nemovitost, zpeněžit ji a získané prostředky použít na úhradu úvěru v případě, že by dlužník ani případní spoludlužníci úvěr dlouhodobě, ani po výzvách, nespláceli.

Tato smlouva musí mít písemnou podobu, přikládá se návrhu na vklad do katastru nemovitostí a je podmínkou pro získání hypotečního úvěru.