1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Úschova

Majetek
Hypotéka
Úschova

Bankovní, notářská nebo advokátní úschova kupní ceny je standardním postupem při prodeji nemovitosti, která chrání obě strany před případným podvodným úmyslem.

Kupující peníze včas odevzdá neutrální straně (banka, notář, advokát), která je prodávajícímu vyplatí až po splnění určité podmínky. Touto podmínkou bývá přepsání vlastníka v příslušném katastru nemovitostí.

Prodávající má tedy jistotu, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí proběhne, až po složení kupní ceny do úschovy. Nestane se tak, že by vlastnictví převedl a peníze neobdržel.

Kupující má zase jistotu, že prodávající dostane peníze až v okamžiku přepsání vlastnického práva v katastru. Někdy dokonce bývá podmínkou i podepsaný předávací protokol.

Obě strany tak mají záruku, že obchod proběhne korektně až do samotného konce a nestane se tedy, že by prodávající převedl vlastnická práva, a přitom nedostal zaplaceno nebo naopak kupující kupní cenu uhradil, ale vlastnické právo by nebylo přepsáno.