1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Splátka

Hypotéka
Půjčky
Splátka

Pravidelná platba v předem stanovené výši, kterou úvěrovaný (dlužník) splácí postupně svůj dluh poskytovateli úvěru (věřiteli).

V českém prostředí se téměř bez výjimek jedná o splátku anuitní, která je splácena na měsíční bázi. Stanovená částka se po celou dobu trvání úvěru, nebo po celé období fixace úrokové sazby, nemění a je každý měsíc stejná. Co se však mění je poměr jistiny a úroků, které jsou splátkou umořovány. Ze začátku jsou spláceny především úroky. Tento poměr se v čase mění a postupně začíná být umořována hlavně jistina.

Teoretickou další možností splácení jsou splátky progresivní (postupně se zvyšují) nebo degresivní (postupně se snižují). Ty však banky v ČR aktuálně nenabízí a k dispozici je tak pouze anuitní možnost splácení.

Pokud vás zajímá, jaká by byla splátka vaší hypotéky, Orbi vám s výpočtem rádo pomůže.