1. 2. 2024

čas čtení: 2 minuty

Mám chronické zdravotní potíže a chci životní pojištění

Pojištění
Životní pojištění
Mám chronické zdravotní potíže a chci životní pojištění

To že máte nějaké dlouhodobé zdravotní komplikace ještě samo o sobě není důvodem k tomu, abyste si životní pojistku nemohli sjednat.

O těchto potížích je však nutné pojišťovnu při sjednávání smlouvy informovat, a to v rámci zdravotního dotazníku, který je potřeba vyplnit zcela a pravdivě. Chronická onemocnění jsou jedním ze základních bodů.

Každá pojišťovna totiž hodnotí váš zdravotní stav při vstupu do pojištění. Na základě toho, s jakými onemocněními se aktuálně léčíte nebo jakými onemocněními či zraněními jste si prošli v minulosti posoudí to, zda a za jakých podmínek vás pojišťovna pojistí.

Máte-li tedy nějaké chronické onemocnění, mohou v praxi nastat 3 scénáře:

  1. Pojišťovna vás na základě vaší anamnézy do pojištění vůbec nepřijme a návrh pojistné smlouvy odmítne. Jedná se o případy, kdy se již léčíte se závažným onemocněním, více zdravotními komplikacemi najednou apod. Pro pojišťovnu jste v tu chvíli příliš rizikový klient a cena za takové pojištění by musela být neúměrně vysoká.
  2. Pojišťovna navrhne na základě vaší anamnézy úpravu pojistné smlouvy. A to tak, že vyloučí rizika spojená s vaším chronickým onemocněním (pojistná událost v souvislosti s chronickým onemocněním tak nebude sloužit k pojistnému plnění) nebo v řádu desítek procent zvýší cenu pojistného, protože pro ni představujete zvýšené riziko. Popřípadě kombinace obou způsobů. Ve všech případech váš musí předem informovat a se změnou musíte souhlasit. V praxi se jedná o nejčastější variantu řešení chronických onemocnění.
  3. Pojišťovna vaše chronické onemocnění vyhodnotí jako málo závažné a nebude mít žádný vliv na snížení vaší pojistné ochrany nebo zvýšení pojistného.

Pokud klient nevyplní zcela a pravdivě zdravotní dotazník a tato skutečnost vyjde najevo v případě pojistné události, má pojišťovna právo odstoupit od počátku platnosti od smlouvy a pojistné plnění tak nevyplatit. Vrátí vám pouze již uhrazené platby za pojistku. Posuzuje se samozřejmě vždy individuálně podle závažnosti dopadu neuvedené či zatajené informace.

Buďte tedy při vyplňování zdravotního dotazníku pečliví, ať předejdete případným nepříjemnostem a sporům. Náš dotazník je koncipován tak, aby vám umožnil vyplnit vše důležité. Než s vámi začneme uzavírat příslušnou smlouvu, požádáme zvolenou pojišťovnu či pojišťovny o předocenění vašeho zdravotního stavu. Než smlouvu podepíšete a začnete platit pojistné, budete tak vědět, za jakých podmínek vás pojišťovna do pojištění přijme.

V rámci oceňování zdravotního stavu může pojišťovna na základě údajů ze zdravotního dotazníku a na základě výše pojistné ochrany požadovat i další informace. Například výpis ze zdravotní dokumentace vašeho praktického lékaře či specialisty, u kterého se léčíte, aktuální zdravotní vyšetření praktickým lékařem či jiným specialistou apod.

Máte zájem o sjednání životního pojištění a zjištění, za jakých podmínek můžete být, i přes vaše obtíže, přijati do pojištění?