16. 7. 2024

čas čtení: méně než minuta

Cestuji do zahraničí s chronickým onemocněním

Cestování
Pojištění
Cestuji do zahraničí s chronickým onemocněním

Sjednat cestovní pojištění, pokud trpíte chronickým onemocněním je problematičtější. Pro pojišťovnu takový klient znamená zvýšenou míru rizika.

Pojišťovny zpravidla rozlišují, zda se jedná o chronické onemocnění, které je stabilizované a chronické onemocnění, které se aktuálně vyvíjí.

Pojišťovny to ve svých podmínkách rozlišují tím, zda v posledních 6 až 12 měsících (dle pojišťovny) došlo k nějaké změně zdravotního stavu pojištěného související s tímto onemocněním. Změnou je chápáno to, že byl pojištěný hospitalizován, došlo k léčbě akutních projevů, změnila se medikace, byl navýšen počet léků, zvýšil se rozsah onemocnění apod. Pokud takový stav v posledních měsících nenastal, považují pojišťovny chronické onemocnění za stabilizované a pojišťují jej v rámci léčebných výloh.

Pokud chronické onemocnění stabilizované není, je uvedené ve výlukách a pojišťovna by v případě hospitalizace z důvodu chronického onemocnění léčebné výlohy nehradila. Výjimečně pojišťovny nabízí možnost nestabilizované chronické onemocnění pojistit v rámci připojištění. Klient pak musí počítat s vyšší částkou pojistného.

Chystáte se do zahraničí a zajímá vás, jaké cestovní pojištění pro vás bude ideální? Rádi vám srovnáme nabídky.