16. 7. 2024

čas čtení: méně než minuta

Kompenzace za zpožděné nebo ztracené zavazadlo

Pojistná událost
Cestování
Kompenzace za zpožděné nebo ztracené zavazadlo

Vhledem k nárůstu počtu cestujících se v letecké dopravě čím dál tím častěji můžete setkat se situací, kdy vy bezpečně doletíte, ale u výdeje marně čekáte na vaše zavazadlo. Stát se vám to může při příletu do cílové destinace i při návratu domů.

Co dělat?

Zachovejte klid a situaci začněte řešit ihned v místě výdeje zavazadel. Naleznete tam přepážku k řešení reklamací zavazadel. Bývá označena anglickým termínem baggage claim (něky lost baggage/luggage). S pracovníkem vyplníte formulář Property Irregularity Report (PIR) o tom, že vaše zavazadlo bylo ztraceno. Vyplníte také adresu hotelu (nebo vašeho bydliště při návratu domů), kam chcete zavazadlo doručit. Dopravce jej musí doručit na vlastní náklady. Pomocí referenčního čísla protokolu budete mít následně možnost online sledovat, kde se nachází. Uschovejte si také palubní vstupenku s nalepeným štítkem o odbaveném zavazadle.

Nejčastěji bývá zavazadlo doručeno některým z následujících leteckých spojů.

V případě zpoždění zavazadla máte nárok na proplacení účelně vynaložených nákladů na nákup potřeb, bez kterých se do nálezu zavazadla nemůžete obejít. Typicky se tedy jedná o základní oblečení a hygienické potřeby. Drahé značkové oblečení ani nový fotoaparát vám pravděpodobně letecká společnost neproplatí. Vždy si schovejte účtenky. Výše těchto nákladů bývá omezena. V případě ČSA se jedná o částku maximálně 40 EUR za každý den zpoždění.

Pokud se zavazadlo nenajde ve lhůtě 21 dní je považováno za ztracené. Výše kompenzace ze strany letecké společnosti se pak odvíjí od hodnoty samotného zavazadla i jeho obsahu. Je vhodné doložit i účtenky o nákupu jednotlivých věcí i samotného zavazadla. Dohledat je můžete například v mailech, pokud jste nakupovali online.

Zpoždění zavazadla je možné pojistit také v rámci cestovního pojištění. Vždy se vztahuje pouze na cestu tam. Pojišťovna vám dle délky zpoždění vyplatí dohodnutou kompenzaci. Při návratu domu se pojištění na zpoždění zavazadla nevztahuje.

Sjednejte si nejvýhodnější cestovní pojištění přímo v aplikaci Orbi.