16. 7. 2024

čas čtení: méně než minuta

Jak se daní kryptoměny?

Daně
Kryptoměny
Jak se daní kryptoměny?

Zdanění kryptoměn je odlišné oproti klasickým cenným papírům či podílovým listům. Předmětem daně je realizovaný zisk.

Z hlediska daně z příjmu není na kryptoměny pohlíženo ani jako na investiční nástroj, ani jako na měnu. Nelze tak u nich uplatnit časový ani objemový test jako u investic. Na kryptoměny se tak nevztahuje výjimka pro osvobození od daně do 100 tis příjmu z prodeje za kalendářní rok, ani ta časová při držbě nad 3 roky.

V ČR jsou z hlediska daňových zákonů považovány za movitý majetek a daní se tedy podle §10 zákona o daních z příjmu.

Předmětem daně je tak realizovaný zisk (rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou vč. případných poplatků). A pozor, zisk z kryptoměny se nedaní jen v případě jejich přeměny zpět na klasické peníze, ale i při směně na jinou kryptoměnu či při přímém nákupu zboží za drženou kryptoměnu. Ve všech případech jste povinni vypočítat, jaký zisk jste takovou směnou realizovali a ten uvést v daňovém přiznání a odvést z něj řádně daň.