1. 2. 2024

čas čtení: 2 minuty

Ukradli mi kolo. Mám nárok na pojistné plnění?

Pojištění
Ochrana majetku
Ukradli mi kolo. Mám nárok na pojistné plnění?

Vaše jízdní kolo je součástí vaší domácnosti, proto je automaticky pojištěno, pokud máte sjednané právě pojištění domácnosti.

Nicméně pro případ krádeže bude hrát roli, odkud a jakým způsobem bylo kolo odcizeno a jaké překážky musel pachatel překonat. Na základě toho budou pojišťovny ve svých podmínkách definovat, zda pojistné plnění vyplatí v plné výši, do určitého limitu či nebude plnit vůbec. Vždy platí, že je nutné, abyste pro svou domácnost měli sjednané pojištění nejen proti působení živlu, ale proti odcizení.

  1. Loupežné přepadení - pokud vám někdo ukradne kolo použitím násilí nebo pod pohrůžkou násilí, bude pojišťovna plnit za celou hodnotu kola.
  2. Odcizení z bytu či rodinného domu - máte-li kolo uložené přímo v bytě či rodinném domě, bude při odcizení pojišťovna také plnit až do výše hodnoty celého kola.
  3. Odcizení ze sklepa - některé pojišťovny budou hradit hodnotu celého kola, jiné jen do předem stanoveného limitu.
  4. Odcizení z balkonu - roli bude hrát, jak vysoko nad úrovní terénu se balkon nachází. Je-li jednoduše přístupný (např. ne výš než 3 metry nad zemí), nemusí pojišťovny plnit vůbec, protože nebyla dána dostatečná překážka k odcizení. Jindy mohou plnit do celé výše či do předem stanoveného limitu.
  5. Odcizení mimo domov - kola jsou pojištěna i na vašem výletě nebo v zaměstnání. Některé pojišťovny i v těchto případech plní až celou hodnotu kola, jiné pouze do limitu. Pokud vám kolo odcizí někdo mimo vaše bydliště je potřeba opět splňovat kritéria daná pojišťovnou - dostatečné zajištění proti odcizení. Kolo jen opřené o zeď tato kritéria určitě nesplňuje. 

Ve všech případech platí, že pachatel musí překonat dostatečnou překážku. Jakoukoli krádež proto hlaste policii a vyžádejte si od ní protokol, ve kterém by měla být popsána cesta, kterou se pachatel kola zmocnil a jaké překážky musel překonat. Pokud vám ze společných prostor ukradne kolo někdo, kdo má od nich také klíč a nebyla tak překonána překážka, pojišťovna plnit nebude. Ve společných prostorách se opět snažte vyhovět podmínkám pojišťovny (např. kolo zamknout k další pevné překážce).

Z případné hodnoty pojistného plnění bude odečtena spoluúčast. Podmínkou získat celou hodnotu je také to, že máte svou domácnost (včetně kola) v pojistné smlouvě řádně naceněnou a nejste tedy podpojištěni. V opačném případě by pojišťovna pojistné plnění krátila.

Máte-li zájem o sjednání pojištění majetku nebo kontrolu vaší smlouvy, rádi vám přímo v aplikaci pomůžeme.