1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Můj pes pokousal jiného psa

Zvířata
Odpovědnost
Pojištění
Můj pes pokousal jiného psa

Ze zákona má vlastník zvířete povinnost nahradit způsobenou škodu, tzn. léčebné výlohy u veterináře, bolestné, cestovné do zdravotních zařízení a podobně. Ty je možno krýt z pojištění občanské odpovědnosti, které pokrývá i škody způsobené zvířaty žijícími v pojištěné domácnosti.

Spočítáme vám ty nejvýhodnější odpovědnostní pojistky.