27. 3. 2024

čas čtení: méně než minuta

Vlastním střelnou zbraň. Jak se pojistit?

Odpovědnost
Pojištění
Vlastním střelnou zbraň. Jak se pojistit?

Vlastnictví střelné zbraně přináší nejen radost a zážitky, ale i odpovědnost a potenciální rizika. Ať už jste nadšený sportovní střelec, vášnivý lovec, nebo si chcete zajistit osobní obranu, je nezbytné si být vědom toho, že manipulace se zbraní vždy představuje určitou míru nebezpečí. Přestože můžete být pečliví a dodržovat všechna bezpečnostní pravidla, nehody se mohou stát a jejich důsledky mohou být v tomto případě velmi vážné.

Klíčem k ochraně proti finančním dopadům takových nehod je pojištění odpovědnosti za škody způsobené střelnými zbraněmi. Toto pojištění lze sjednat jako doplňkovou ochranu k běžnému pojištění občanské odpovědnosti. Poskytuje ochranu v případech, kdy neúmyslně způsobíte škodu neopatrným zacházením se zbraní nebo zanedbáním některé povinnosti.


V praxi existují různé situace, kdy pojištění odpovědnosti za škody způsobené střelnými zbraněmi může být neocenitelné. Zde jsou některé příklady z reálného života:

Zbloudilá střela: Situace kdy střelec neúmyslně vystřelí zbraní tak, že střela opustí určenou bezpečnou oblast a způsobí škodu.

Nedbalá manipulace se zbraní: Případ, kdy majitel zbraně nedbale manipuluje se zbraní a neúmyslně vystřelí. Střela může poškodit majetek jiných osob nebo je dokonce zranit.

Samovolný výstřel: Majitelé zbraní čelí také riziku technického selhání zbraně u neúmyslnému způsobení škody, například pokud dojde k samovolnému výstřelu.

Zapomenutí zabezpečit zbraň: Jestliže majitel zbraně zapomene zabezpečit zbraň a někdo jiný s ní způsobí škodu, majitel může být za tuto škodu odpovědný.

Ve všech případech může dojít k poškození majetku střelou, ale také k neúmyslnému zranění jiné osoby. Pojištění odpovědnosti by v takovém případě pokrylo opravu poškozeného majetku i náklady na léčebné výlohy zraněného včetně jeho ušlého zisku. V případě škod na zdraví se škody mohou snadno pohybovat v řádech milionů korun.

Pojištění odpovědnosti rozšířené o škody způsobené držením legální zbraně za vás případné finanční škody i nemajetkové újmy zaplatí. Sjednat takové pojištění v aplikaci Orbi je velmi jednoduché a sjednáte jej společně s vaším pojištěním občanské odpovědnosti.

Pojištění škod způsobených střelnou zbraní v aplikaci Orbi