1. 2. 2024

čas čtení: méně než minuta

Byl mi odcizen/zničen svěřený předmět zaměstnavatele

Zaměstnání
Pojištění
Pojistná událost
Byl mi odcizen/zničen svěřený předmět zaměstnavatele

Nejčastěji se jedná o mobily, vozidla, notebooky, nářadí či hotovost.

V tomto případě budete muset prokázat, že jste nehodu nezavinili, předmět neponičili, krádež nezapříčinili určitým zanedbáním apod. Jinak totiž automaticky zodpovídáte za věci svěřené (musí být ovšem podepsané jejich svěření – tzv. potvrzení o převzetí), nebo pokud máte za věci, jako je například hotovost či zboží hmotnou odpovědnost.

Nejčastěji se zavinění někým dalším prokazuje protokolem policie, kam jste vandalismu nebo krádež ohlásili.